4 days ago

Informacja – treningi z marketingu

Ocena ex-ante Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007-2013 https://symulacjeblog read more...

1 week ago

Informacja – kursy z fizykich

Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 1)read more...

1 week ago

Zaproszenie – szkolenia z negocjacji

Ocena ex-ante Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013 read more...

1 week ago

Ołoszenie – warsztaty ze słowackiego

Ocena ex-ante Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007-2013 https://gryszkoleniowe.wordpress.com/2017/01/03/subw read more...

1 week ago

Publikacja – warsztaty z rekrutacji

Ewaluacja ex-ante oraz prognoza oddziaływania na środowisko Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013read more...

2 weeks ago

Obwieszczenie – szkolenia z pierwszej pomocy

Ocena szacunkowa projektu Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniejhttps://szkoleniowegry.wordpress.c read more...

3 weeks ago

Ołoszenie – kursy z adrogologii

Ocena ex-ante Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013 read more...